Uzmi svoj križ

U Matejevom evanđelju Isus je rekao svojim učenicima: ‘Ako me tko želi slijediti, treba se odreći samoga sebe, uzeti križ svoj i poći za mnom.’ (Mt 16:22) Prvo pitanje koje si odmah postavljamo, zašto uopće slijediti Isusa? Nekoliko redaka prije Petar je posvjedočio da je Isus Božji Sin, drugim riječima sam Bog u ljudskom tijelu. Nadalje, Biblija nam kaže da Kristova žrtva spašava tebe i mene ako je prihvatimo i živimo u skladu s Božjom riječi te da ćemo tako imati život u punini i život vječni gdje neće biti ni tuge, ni boli, ni jauka. Dakle, dobro je slijediti Božjega Sina, dobro je slijediti Spasitelja, dobro je slijediti onoga koji nam daje potpuni smisao životu te život vječni. No, drugo pitanje koje nam se postavlja, zašto moramo uzeti svoj križ pa tek onda slijediti Isusa? Zar ga ne bismo mogli slijediti bez križa? Nažalost, u našem društvu Kristov križ je sinonim za patnju. Kao da nam Isus kaže da ako budete patili imat ćete život vječni. No tome nikako nije tako. Kristov križ nam snažno govori koliko je grijeh strašan (smrt na križu) i koliko je Božja ljubav i milost velika (daje vlastitog sina za tebe i mene). Kristov križ nam daje spasenje, otkupljenje, oproštenje, izmirenje, pobjedu nad grijehom, pobjedu nad smrću te novi život.

Zato, kad Isus kaže da trebamo uzeti svoj križ i slijediti ga, to znači da smo mi prihvatili Kristov križ i sve ono što on daje. Zato kad slijedimo Isusa sa svojim križem to znači da ljudima govorimo koliko je grijeh strašan, da je Božji Sin dragovoljno platio tvoj i moj dug grijeha, govorimo im da je Bog bogat milosrđem i ljubavlju, govorimo ljudima da je jedino spasenje, oproštenje i izmirenje u Kristu Isusu. Tako poruka o križu biva radosna vijest. U praksi nažalost vidimo da jako malo ljudi koji se nazivaju kršćanima slijedi Krista noseći svoj križ, jako malo ljudi naviješta bližnjima tu dobru vijest, jako malo ljudi živi život u punini s Kristom. 

A gdje si ti?   

prop. Mladen Dominić

Pastor Kristove Crkve Varaždin

Kako biste i Vi mogli uživati u životu slijedeći Krista, naručite BESPLATAN primjerak Novoga zavjeta na suvremenom hrvatskom jeziku. Nazovite nas na 042 311 202.

Dođite i posjetite nas u srijedu u 19 sati na našem redovitom proučavanju Biblije! 

Kristova Crkva Varaždin

Vilka Novaka 48f

www.kristova-crkva.hr

VIŠE SLIČNOG SADRŽAJA