Tko je tvoj Bog?

U svijetu ima jako puno religija, a svaka regija ima nekog svog boga, neko božanstvo ili nešto tanscedentno  — uzvišeno, iznad nas ljudi i našeg poimanja. Stari Grci su štovali čitav niz bogova koji su živjeli na Olimpu, a vrhovni bog bio im je Zeus — bog neba i grmljavine. Stari su Egipćani štovali sunce, ali isto tako i mačke, što je za nas danas jako neobično. Jedno je voljeti mačke, a drugo je štovati ih kao božanstvo. Nadalje, svima je znano da se u Indiji štuje krava kao sveta životinja, no jako malo ljudi zna da neki Indijci štuju i štakore kao svete u hramu božice Karni Mata. Zato se pitam, koga to mi štujemo, tko je tvoj Bog, tko je moj Bog?

Kad novinari nekog od naših religijskih programa nacionalne televizije pitaju ljude na ulici, jesu li vjernici, većina će reći da jesu. No, u koga ili u što mi to vjerujemo? Odgovor na to pitanje je jako jednostavan. Moj Bog, tvoj Bog (ili bog) je ona osoba ili ona stvar kojoj se utječemo, kojoj se molimo, koju veličamo, s kojom se poistovjećujemo. Primjećujem da i kod nas ima, pored pravoga Boga, jako puno bogova.  

Možda bogovi oko nas nisu tako neobični kao u staroj Grčkoj, Egiptu ili današnjoj Indiji. Bogovi kod nas izgledaju malo drugačije. Tako je nekima bog njihov imetak, bankovni račun, karijera, politički status ili novi auto. Nekima je bog njihov društveni položaj, nekima je bog njihovo zdravlje, neki su bogovi sebi samima. Nekima su bog magija, horoskopi, čudesa, a nekima je bog ništa, ništavilo, nestanak svega… 

Kome se ti utječeš? Kome se ti moliš? Tko ti je na prvome mjesto? Od koga prvo tražiš pomoć kad si bolestan ili bolesna? Kome si predao ili predala svoj život?

Moj Bog je moj Nebeski Otac koji se objavio u Isusu Kristu. Ja se mom Bogu, Nebeskom Ocu, utječem u svojim molitvama, njemu se najprije pomolim za zdravlje pa tek tada odem kod liječnika, njemu sam povjerio svoj život, s njim želim provesti vječnost. Sve to činim u imenu Isusa Krista koji nam je omogućio da direktno, bez posrednika, dođemo do živoga Boga. O tom Bogu čitamo u njegovoj riječi Bibliji, a dokaze nalazimo u njegovoj, sveopćoj (katoličkoj) Kristovoj Crkvi.

prop. Mladen Dominić

Pastor Kristove Crkve Varaždin

VIŠE SLIČNOG SADRŽAJA