Što je ljubav?

Što je ljubav? Ljubav je… Ljubav je kada se dvoje mladih drži za ruke, ljubav je prvi poljubac, ljubav je kad je netko 50 godina u braku, ljubav je kada nekome poklonimo omiljenu sitnicu, ljubav je kad nam se rodi dijete ili kad nam dijete uputi osmijeh, ljubav je kad udomimo ili posvojimo dijete, ljubav je kad supružniku skuhamo kavu i donesemo u krevet, ljubav je kad oprostimo, ljubav je kad se divimo prirodi, ljubav je kad udomimo napušteno mače, ljubav je… i mogli bismo tako nabrajati u nedogled. Iako ljubav najčešće razumijemo kao snažan osjećaj privrženosti među osobama, vidimo da se u praksi ljubav veže za određena djela.

U Bibliji čitamo o jednoj nevjerojatnoj, čudesnoj, uzvišenoj i požrtvovnoj ljubavi. To piše u Ivanovom evanđelju: “Bog je, naime, tako ljubio svijet, te je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine nitko tko u nj vjeruje, nego da ima život vječni.” (Ivan 3:16) Mnogi kršćani znaju ovaj redak napamet… Možemo li pokušati zamisliti veličinu te Božje ljubavi? Tu naša ljudska pamet staje… No, to je bio jedini način da ti i ja možemo doći do novoga života te života vječnoga. Biblija kaže da je Bog dao samoga sebe da bi mogli biti u zajedništvu s njim. Sveta i savršena žrtva da ti i ja budemo sveti, savršeni i spašeni po Kristu Isusu.

Bog od nas ne traži takve žrtve, no mi možemo našim malim djelima ljubavi uljepšati živote onih koji nas okružuju. Koje će biti tvoje slijedeće djelo ljubavi?

Naručite BESPLATAN primjerak Biblije na broj telefona 042 311 202.
Posjetite nas srijedom u 19 sati na našem redovitom proučavanju Biblije i nedjeljom u 10 sati na nedjeljnom bogoslužju.

VIŠE SLIČNOG SADRŽAJA