Poznaješ li Krista?

U Bibliji čitamo da smo stvoreni po Kristu i za Krista. Također, Biblija kaže da će se Isusu Kristu trebati pokloniti svako koljeno te priznati na slavu Boga Oca da je on Gospodar. Ako je tome tako, onda je jako važno da poznajemo Krista. Poznajete li vi Krista? Je li on vaš Gospodar? Možda ste o njemu učili u školi, vjeronauku ili čitali u Novome zavjetu. No, jedno je učiti o njemu i znati o njemu, a drugo je poznavati ga ili, još bolje, slijediti ga i živjeti s njim. Mladić se može diviti slici neke lijepe djevojke, no tek kad počne izlaziti s njom počne je upoznavati. Počeci naših izlazaka s Kristom trebali bi biti na proučavanju Biblije, u odlascima u crkvu i slušanju nadahnutih propovijedi. Kad se duhovno nahranimo onda možemo šetati s Kristom, razgovarati s njim, dijeliti svoj život s njim. A kad shvatimo da je on došao na svijet da bi nama ljudima osigurao život sa smislom i svrhom te u konačnici i vječni život, onda mu se lako u srcu pokloniti i priznati ga svojim Gospodarem.

No mnogi ljudi bježe od Isusa, skrivaju se, nalaze razne razloge kako ga ne bi upoznali. Nedjeljni ručak, nedjeljni gosti, nedjeljni sajam, nedjeljna utakmica, nedjeljni počinak… i tako sve do smrtnog časa kad ćemo se svi naći na Njegovu sudu. Tada će mu se oni, koji su poznavali Isusa Krista i živjeli ga, pokloniti na svoju slavu koja se očituje u životu vječnome, a oni drugi, koji nisu poznavali Krista, morat će se pokloniti Kristu — ali na vlastitu propast jer su tako oni sami odlučili za svoga života.

A gdje ste vi? Poznajete li Krista?

Pozivam vas da nam se pridružite na našim redovitim sastancima kako bismo zajedno upoznavali Krista.

prop. Mladen Dominić

Pastor Kristove Crkve Varaždin

VIŠE SLIČNOG SADRŽAJA