Konferencija Global Church Network

U Zurichu je održana konferencija crkvenih vođa u organizaciji Global Church Network. Bilo je prisutno više od 400 voditelja iz 39 zemlja. Hrvatsku su predstavljali Damir Špoljarić i Mladen Dominić.

VIŠE SLIČNOG SADRŽAJA