Kako ti je ime?

Svatko ime ima neko značenje. U prošlosti kad su ljudi imali puno djece imena su se obično davala po rimokatoličkom kalendaru — tako je bilo lakše. Danas kad roditelji najčešće imaju dvoje djece, to je puno teže jer se biraju ‘moderna’ imena. Često se traži ime s posebnim značenjem pa to onda dodatno otežava izbor.

A kako je ime našem Bogu? Ima li on uopće ime? Koje je značenje njegova imena? To pitanje mnogi postavljaju. Na samom početku Biblije, kad se Bog ukazao Mojsiju u gorućem grmu, čitamo:

“Nato Mojsije reče Bogu: “Ako dođem k Izraelcima pa im kažem: ‘Bog otaca vaših poslao me k vama’, i oni me zapitaju: ‘Kako mu je ime?’ – što ću im odgovoriti?”Ja sam koji jesam”, reče Bog Mojsiju. Onda nastavi: “Ovako kaži Izraelcima: ‘Ja jesam’ posla me k vama.Dalje je Bog Mojsiju rekao: “Kaži Izraelcima ovako: ‘Jahve, Bog vaših otaca, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev, poslao me k vama.’ To mi je ime dovijeka, tako će me zvati od koljena do koljena.” Knjiga Izlaska 3:13-15

Bog je rekao Mojsiju neobično ime — Ja sam koji jesam, ili Ja jesam. Kakvo je to ime? Što ono znači? Biblijski teolozi i poznavatelji hebrejskog jezika kažu tu Božja riječ opisuje Boga kao onoga koje je bio, Boga koji je, tj. koji živi sada, te Boga koji će biti (živjeti) zauvijek, čak nakon kraja naše Zemlje. Drugim riječima to ime znači vječni Bog. Nadalje, Bog kaže Mojsiju da mu je ime Jahve (hrvatski prijevod), a ne Jehova (Đehova) kako nas često uvjeravaju Jehovini svjedoci jer koriste amerikaniziranu inačicu Božjega imena.

To isto ime, Ja jesam, Isus koristi sedam puta u Ivanovom evanđelju. Dakle Isus sam za sebe kaže da je on vječni Bog. Vidimo kolika je važnost toga imena! Isus je govorio Izraelcima Ja jesam kako bi oni tada (i mi danas) razumjeli njegovu žrtvu na križu. Sam Bog se predao za tebe i mene kako bi ti i ja mogli imati oproštenje grijeha i život vječni! Činjenicu da je sam Isus Ja jesam, potvrdio je uskrsnućem nakon strašne smrti na križu. Biblija kaže da je Isusovo ime iznad svakog drugog imena te da će se Njegovu imenu trebati pokloniti sva bića — nebeskih, zemaljskih i pozdemaljskih prostora.

Zato nas Biblija, Božja riječ, potiče da slavimo i hvalimo tog Isusa, vječnog Boga Ja jesam — već danas. Slaviš li i ti to ime?

prop. Mladen Dominić
Pastor Kristove Crkve Varaždin

Naručite BESPLATAN primjerak Biblije na broj telefona 042 311 202.
Posjetite nas srijedom u 19 sati na našem redovitom proučavanju Biblije i nedjeljom u 10 sati na nedjeljnom bogoslužju.

VIŠE SLIČNOG SADRŽAJA