Ja sam pravi trs

Isus je došao na ovaj svijet da dovrši djelo spasenja, ali isto tako da nam jasno izreče Božju riječ koja je zapisana u evanđeljima i poslanicama. Da bi tu Riječ ljudi onoga vremena što bolje razumjeli Isus je često govorio u usporedbama.

Uzeo bi priču iz svakodnevnog života i u nju utkao poruku koja bi pogađala u samo središte ljudskog srca, a ujedno su bile pouke od životnog značaja za svakog čovjeka.

Te iste poruke primjenjive su na tvoj i moj život i dan danas — dvije tisuće godina kasnije, u ovo moderno i suvremeno vrijeme. Jedna od predivnih usporedbi je ona o trsu i mladicama koju nalazimo u Ivanovu evanđelju.

“Ja sam pravi trs, i moj Otac je vinogradar. On siječe svaku mladicu na meni koja ne donosi roda, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam rekao. Ostanite u meni i ja ću ostati u vama! Kao što mladica ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi ste mladice. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, bacit će se kao mladica napolje i osušit će se. Takve potom skupe i bace u oganj te gore. Ako ostanete u meni i ako  moje riječi ostanu u vama, tražite što god hoćete, i bit će vam. Otac moj će se proslaviti time što ćete raditi mnogo roda i što ćete se očitovati kao moji učenici. “ Iv 15:1-8

U mediteranskoj kulturi onoga svijeta ova je usporedba bila itekako jasna. I danas ju razumiju, ne samo žitelji Mediterana gdje ima vina u izobilju, već i nekih drugih krajeva koji su poznati po dobrim vinima od Međimurja, Zagorja pa sve do kutjevačkih, iločkih i baranjskih vinograda.

Ono što svaki vinogradar zna je da je za dobar rod u vinogradu potrebno jako puno truda, vremena i ljubavi. Narod kaže da vinograd ne traži gospodara već slugu. To je u stvari nevjerojatno u ovoj Isusovoj usporedbi. Nebeski Otac, svemogući Bog, brine se za vinograd, pročišćava ga i bdije nad njim.

Veliki Bog je tvoj i moj ‘sluga’, tj. brine se da tebi i meni bude dobro u životu. On nas čisti i pročišćava. On nam ukazuje na grijeh u našem životu koji u prvome redu uništava nas same.

Pročišćava nas da možemo roditi više roda, tj. da naš život bude na blagoslov nama samima, našim obiteljima i našim bližnjima i to na način da ti blagoslovi budu Bogu na slavu i hvalu.

Tek kada tako budemo živjeli imat ćemo život sa svrhom i smislom. A kad imamo svrhu i smisao života koji je Bogu na slavu, onda i mir i radost prožimaju naša srce. A kako imati taj istinski smisao života? Kako doći do te istinske radosti i mira?

Isus jasno kaže da moramo biti u njemu i ostati u njemu. To ne znači na popisu stanovništva zaokružiti da smo pripadnici neke od kršćanskih religija, to ne znači pokazati se u crkvi za Božić i Uskrs, to ne znači ‘obaviti sakramante’, to ne znači imati sprovod koji je vodio svećenik ili pastor neke od crkava reformacijske baštine.

Biti u Kristu znači prihvatiti njegovu otkupiteljsku žrtvu na križu te živjeti novi život s Kristom po njegovoj riječi. A ako smo u Kristu, onda je i On po svome Svetome Duhu u nama. A kad je On u nama onda nas On vodi, Njega slušamo, On nas štiti od naših vlastitih pogrešaka i daje nam mir koji nadilazi razum.

Bez Krista niti jedno naše djelo, niti jedan naš rod neće biti Bogu na slavu da bi ljudi oko nas upoznali toga Boga. Kao što i mladica koja je otrgnuta od trsa ubrzo uvene, tako i mi  kad smo bez Krista živimo uvenuli život bez onih slatkih plodova.

Gdje ste Vi u svemu tome? Živite li život u Kristu tako da rađate rod ili ste samo neplodna suha mladica koja će se odsjeći i baciti u vatru?

U Kristu, Mladen Dominić

Naručite BESPLATAN primjerak Biblije na broj telefona 042 311 202.
Posjetite nas srijedom u 19 sati na našem redovitom proučavanju Biblije i nedjeljom u 10 sati na nedjeljnom bogoslužju.

VIŠE SLIČNOG SADRŽAJA