Isusovo krštenje

Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da ga on krsti. Ivan ga odvraćaše: »Ti mene treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš?« Ali mu Isus odgovori: »Pusti sada! Ta dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost!« Tada mu popusti. Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj.I eto glasa s neba: »Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina!«
(Matej 3:13:-17)

VIŠE SLIČNOG SADRŽAJA