Božji šabat

U četvrtoj Božjoj zapovijedi čitamo: “Obdržavaj šabat kao poseban dan, kao što ti je zapovjedio tvoj Bog. Šest dana radi i obavljaj sve svoje poslove, ali sedmi dan je šabat, dan odmora u čast tvom Bogu.” (Pnz 5:12-14) Zanimljivo je da u Božjoj riječi, još bolje u Deset zapovijedi, Bog daje naputak svom narodu da se moraju odmarati svaki sedmi dan. Dakle, tjedan od sedam dana koji su prihvatili svi narodi na svijetu, gdje je jedan dan dan odmora, nije ljudska tvorevina, već Božja namisao. Židovi taj dan zovu šabat, dan odmora te dan posvećen Bogu. Zašto je Bogu važno da se čovjek odmara? Odgovor je jednostavan — da bude odmoran, spreman za novi radni tjedan. Židovi su dan danas dosljedni glede toga da nikakav posao ne rade taj dan sedmice. Primjerice, ručak kuhaju dan prije kako ne bi prekršili tu Božju zapovijed. Posvećuju se jedni drugima, a posebno obitelji. Drugi dio zapovijedi, da budu posvećeni Bogu, još je važniji za Židovski narod. Biti u sinagogi, hvaliti i slaviti Boga, crpiti mudrost života iz Njegove riječi izuzetno je važno za Božji narod. Mnogi teolozi smatraju da su Židovi upravo zbog toga toliko uspješni. Zanimljivo je da u tom duhu i kršćani imaju dan posvećen Bogu — a to je Dan Gospodnji. To je Prvi dan u tjednu, po Židovskom računanju vremena, dan kada je uskrsnuo Isus Krist. Pobijedivši smrt, postaje Kralj nad kraljevima. Ako prihvatimo Njegovu žrtvu na križu brišu se naši grijesi, a ako predamo naš život u Njegove ruke On postaje i naš Gospodin. Tako dobivamo toliko željeni mir u naša srca. Zato se kršćani svake nedjelje (prvog dana u tjednu) posvećuju Bogu, sjećaju se Dana Gospodnjeg, dana kada je Krist pokazao i dokazao da je Gospodar nad svim gospodarima. 

Tako imamo Božji šabat, Božji počinak i mir u Kristu Isusu. 

prop. Mladen Dominić

Pastor Kristove Crkve Varaždin

Posjetite nas: 

Srijeda u 19 sati predavanje na temu – Blagoslovi darivanja

Četvrtak i petak u 18 sati – bračni seminar – Kako dobiti u braku ono što trebaš

Prijave na 042 311 202. 

Kristova Crkva Varaždin 

Vilka Novaka 48f

www.kristova-crkva

VIŠE SLIČNOG SADRŽAJA