2.2 Božja milost prema Kainu

Priča o otkupljenju prvotno je bila serija članaka, koja se sastojala od 8 cjelina i oko 4 odjeljka u svakoj cjelini.
Oni su pretvoreni u seriju video zapisa (u trajanju oko 6 minuta) s diskusijskim pitanjima.
Priča o otkupljenju nastoji dati biblijske odgovore na neka aktualna pitanja.