14485051_1774678129458324_2477375063237228979_n

POSVETA MOLITVENOG DOMA KRISTOVE CRKVE

U subotu 24. rujna u Varaždinu je posvećen novi molitveni dom Kristove Crkve. Nazočno je bilo više od 150 prijatelja i vjernika uključujući predstavnike raznih Crkava iz Republike Hrvatske: biskup varaždinski Josip Mrzljak, Giorgio Grlj – predsjednik PEV-a i predsjednik skupštine Baptističkih Crkava u RH, dr. Dragutin Matak – prodekan Adventističkog teološkog učilišta i bivši […]


26. Rujan 2016.

14463135_1774678112791659_3360331740857795795_n

DONACIJA 17.000 BIBLIJA ZA DJECU

Služba Kristove Crkve ‘Hrvatska za Krista’ (Croatia for Christ)  je u saradnji s Istočno-Europskom misijom Kristovih Crkava i varaždinskom biskupijom, na čelu s biskupom Josipom Mrzljakom, donirala 17.000 Biblija za djecu svim učenicima koji pohađaju vjeronauk od 1. do 4. razreda osnovnih škola na području cijele Varaždinske biskupije. Promocija Biblije je bila u subotu 24. […]


KRISTOVA CRKVA VARAŽDIN

POZIV NA OTVORENJE


19. Rujan 2016.